Wat is IoT? Slimme apparaten in actie

Wat is IoT, of anders gezegd wat zijn de  Internet of Things (IoT)? IoT is een netwerk van fysieke apparaten die zijn uitgerust met sensoren, software en connectiviteit waardoor deze apparaten gegevens kunnen verzamelen en uitwisselen met andere apparaten en systemen via internet.

Hierdoor worden deze apparaten ‘slim’ genoemd en kunnen ze autonoom taken uitvoeren, zoals het verzamelen van gegevens over hun omgeving en deze gegevens automatisch delen met andere apparaten, of het uitvoeren van acties gebaseerd op deze gegevens.

VoIP telefoon en 3cx portaal
wat is iot

Wat is IoT: dit zijn machines, printers & meer

Nu we weten wat is Iot, hebben we hier enkele voorbeelden van apparatuur binnen het IoT-spectrum voor de zakelijke markt zijn onder meer geavanceerde printers en machines die verbonden zijn met het internet. 

Deze slimme apparaten stellen gebruikers in staat om op afstand controle te hebben over print- en productieprocessen, waardoor ze efficiënter kunnen werken en kosten kunnen besparen. 

Denk aan printers die vanaf een smartphone of tablet kunnen worden bediend en gemonitord, waardoor gebruikers altijd en overal toegang hebben tot printfunctionaliteiten en statusupdates. 

Daarnaast zijn er machines die voorzien zijn van sensoren en internetconnectiviteit, waardoor ze realtime gegevens kunnen verzamelen en delen met andere bedrijfssystemen. 

Dit maakt het mogelijk om productieprocessen te optimaliseren, onderhoud op afstand uit te voeren en de algehele operationele efficiëntie te verhogen.

De kwetsbaarheid van IoT: risico's en consequenties

Helaas hebben we de afgelopen jaren steeds meer voorbeelden gezien van datalekken en beveiligingsincidenten, waarbij het slecht beveiligde IoT een belangrijke rol heeft gespeeld. 

Organisaties lijken niet voldoende op de hoogte te zijn van het feit dat apparaten zoals webcams, printers en machines in de productielijn kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen.

Cybercriminelen maken hier graag gebruik van en kunnen via deze apparaten binnenkomen in het netwerk van een organisatie en deze aanvallen. Tegelijkertijd gebruiken ze deze slecht beveiligde apparaten ook om andere organisaties aan te vallen.

De wet verplicht ontwikkelaars van deze apparaten nog te weinig om voldoende aandacht te besteden aan de beveiliging ervan, dus er moet meer aandacht worden besteed aan dit probleem.

VoIP telefoon en 3cx portaal
Businessman presses finger structure network

Prioriteiten in IoT-beveiliging: bewustwording en preventie

Het is daarom van groot belang dat organisaties zich bewust worden van de risico’s van het IoT en hun medewerkers trainen op het gebied van beveiliging.

Daarnaast is het essentieel om te investeren in een goede beveiliging van het IoT, waarbij het stellen van de juiste prioriteiten van groot belang is.

Het voorkomen van datalekken en beveiligingsincidenten begint bij het compartimenteren van de IT-omgeving. Het is belangrijk om de IT-omgeving in verschillende compartimenten te verdelen, zodat de schade beperkt kan blijven. Het ontbreken van interne digitale slotgrachten is namelijk vaak het fundamentele probleem bij echt verlammende cyberaanvallen.

Samen naar een veilig IoT

Het is daarom belangrijk om dit te bespreken met leveranciers en andere partijen waarmee wordt samengewerkt en ervoor te zorgen dat er gezamenlijk wordt gewerkt aan een veilig IoT-ecosysteem. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van duidelijke richtlijnen en protocollen voor de beveiliging van IoT-apparaten en -systemen, regelmatige updates en patches uit te voeren en het implementeren van sterke authenticatie- en autorisatiemechanismen. Alleen op deze manier kan het potentieel van het IoT volledig worden benut, terwijl de veiligheid van gebruikers en organisaties wordt gewaarborgd.

Meer weten wat RSH ICT Management hierin voor u kan betekenen